Upplandsmuseet

Lär dig mer om Upplands förhistoria och ta del av en rad olika livsöden i Upplandsmuseets arkeologiska utställning ”Tiden i rummet”.

Upplandsmuseet är kulturhistoriskt länsmuseum för Uppsala län. Museet är inrymt i en gammal akademikvarn från 1760-talet, belägen vid Fyrisån i centrala Uppsala. Här visas såväl fasta som temporära utställningar med olika teman.

I museets fasta utställning ”Tiden i rummet – människor i Uppland under 5 000 år” får du uppleva hur livet i Uppland har sett ut genom historien – från säljägarnas tid till vikingatidens bönder. Generation efter generation har de alla satt sina avtryck.

Utställningen berättar om Upplands förhistoria, men visar också vad som samtidigt hände på andra platser i världen. I utställningen visas allt från långväga silvermynt och praktfulla svärd till redskap och verktyg som berättar om vardagens slit och släp. 

Mer information om utställningen och visningar hittar du på Upplandsmuseets webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Upplandsmuseet
Adress:  Fyristorg 2,
753 10 Uppsala
Tel: +46 18 16 91 00
info@upplandsmuseet.se 

Mer information
www.upplandsmuseet.se

17 november 2015