Gryningsland

På Enköpings museum berättas om kommunens kulturhistoria från stenålder till nutid. I utställningen "Gryningsland" skildras de förhistoriska perioderna som de kan ha sett ut i den här trakten.

Gryningsland är en utställning om Enköpingstraktens förhistoria – ett område som varit bebott under lång tid och där landskapet är fullt av minnen från sten-, brons- och järnålder.

Genom föremål, bilder, texter, ljus och ljud får du här en fin inblick i människornas vardagsliv och kult. I utställningen om järnålder/vikingatid visas originalföremål funna i trakterna runt Enköping, bland annat svärd, yxor, smycken, smidesdetaljer samt en kopia av en av traktens många runstenar.

I museets reception finns Enköpings turistbyrå där du får tips på upplevelser, aktiviteter, boenden och evenemang.

Hitta hit

Kontakt

Enköpings museum
Adress: Rådhusgatan 3,
745 31 Enköping

Tel: +46 171-62 54 00 
E-post: museum@enkoping.se

Mer information
www.enkoping.se

17 november 2015