Linnéträdgården

Linnéträdgården och orangeriet. Foto: Paulina Bengtsson / Destination Uppsala
Linnéträdgården. Foto: Paulina Bengtsson / Destination Uppsala
Besökare utanför Linnémuseet. Foto: Paulina Bengtsson / Destination Uppsala
Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Bakom ett grönt staket i centrala Uppsala ligger Uppsala universitets första botaniska trädgård (1655-1798). På 1740-talet tog Carl von Linné över trädgården, och det var här han följde årstidens växlingar och undervisade studenter.

Dagens trädgård är en rekonstruktion av hur Linnés botaniska trädgård såg ut vid mitten av 1700-talet. Bland prunkande rabatter, strama häckar, kärr och dammar studerade Linné naturens och årets växlingar. Här gjorde han vetenskapliga iakttagelser och undervisade studenter. Varje del av trädgården fyllde ett syfte, varje växt var noga utvald och allt tjänade ett pedagogiskt ändamål.

Ingen annastans kommer du närmare Linnés gärning än i hans egen trädgård, där mer än 1000 arter odlas efter hans sexualsystem. 

Linnémuseet – Linnés bostad

I anslutning till trädgården ligger även Linnémuseet, som var Carl von Linnés tjänstebostad. Här finns familjens möbler och husgeråd bevarade. Känslan av att kliva rakt in i 1700-talet är påtaglig.

Det var här Linné författade sina vetenskapliga opus samt läste brev från vänner och kollegor. Från sitt bibliotek hade han utsikt över trädgården och kunde bevaka att växterna togs väl om hand.

Gå på en guidad visning

Under maj–september arrangeras regelbundna visningar av trädgården och museet. Visningarna sker både på svenska och engelska. Tider och information hittar du på www.linnaeus.uu.se.

Hitta hit

Kontakt

Uppsala Linneanska trädgårdar
Adress: Svartbäcksgatan 27, 
753 32 Uppsala
Tel: +46 18 471 28 38
E-post: bokning@botan.uu.se 

Mer information
www.linnaeus.uu.se

18 augusti 2015