Kunskapsparken SLU

Ultuna kunskapspark, inklusive Ullbo Woodland Garden, är en demonstrationsanläggning för undervisning och forskning vid SLU i Uppsala, men är också en plats för rekreation och inspiration - öppen för alla!

Ultuna kunskapspark är 18 000 kvadratmeter stor och en del av det nya campus som utvecklas vid SLU i Uppsala. Parken består av fyra områden med olika karaktärer:

  • Den sydliga delen kallas Staden och ansluter vid restaurang Logen på Ultuna. Karaktäristiskt för denna del är strikthet, täthet och skugga med en växtlighet som passar in i stadsmiljöer.
  • Via Staden kommer man in i Trädgården, som är öppnare med friare former. Här finns häckar och rabatter med perenner.
  • I anslutning till Trädgården ligger också Ullbo Woodland Garden.
  • Längre norrut finns Odlingen, som är en demonstrationsträdgård bestående av paviljongen Oktavia. På 14 provytor kan man se hur olika grässorter växer och ser ut. Ett Rosarium med friska och härdiga rabatt- och buskrosor som inte behöver så mycket skötselfinns också här.

Hitta hit

Kontakt

Sveriges Lantbruksuniversitet
Adress: Almas Allé 11,
756 51 Uppsala
Tel: +46 18 671 000

Mer information
www.slu.se/kunskapsparken

18 augusti 2015