Järnvägsparken Bålsta

Järnvägsparken i norra Bålsta är en plats för naturupplevelser, vila och upptäcktsfärder.

I slutet av 1800-talet var stationsområdet i gamla Bålsta en plats med liv och rörelse. Här bestämde stationsinspektör Georg Kahlow att det skulle finnas en fin park med damm för svanar, tjusiga planteringar och japaninspirerade bågbroar. År 1939 drabbades området av en tromb som förstörde parken. När centrum så småningom flyttades hamnade parken i skymundan. Många kommuninvånare har hört av sig med önskemål om att rusta upp parken.

Den upprustade parken är tänkt som en plats för vila liksom ett ställe att upptäcka natur och biologisk mångfald.

Läs mer på Håbo kommuns hemsida.

27 maj 2016