Marknadsföring

För att besöksnäringen i Sverige ska kunna utvecklas i en hårdnande internationell konkurrens krävs marknadsföring som attraherar utvalda målgrupper och marknader.

Det handlar om en kedja av insatser vad gäller målgruppsfokus, övergripande Sverigebudskap, positionsteman, partnerskap, marknadsföringskanaler samt hållbar utveckling. En viktig utgångspunkt för marknadskommunikationen är den globale resenärens och det globala företagets behov och drivkrafter men också att gynna den hållbara besöksnäringen.

Pågående insatser

  • Genomföra kvalificerade marknads- och målgruppsanalyser som grund för att stärka resmål, temaområden och bredare destinationer. Metoder för uppföljning av kunder och kundnytta är en viktig del i detta.
  • Utveckla den kunskap som redan finns om marknader och målgrupper, öka förutsättningarna för tydligt partnerskap med Visit Sweden.
  • Genomföra löpande omvärlds- och marknadsbevakning som underlättar för näringens intressenter att göra strategiska och operativa vägval. Sprida information från sådan bevakning.
2 januari 2017