Finansiering

En fördubblad omsättning inom besöksnäringen kommer att kräva investeringar i både ny infrastruktur, ny teknik och nya anläggningar.

Dagens branschstruktur med många små och ekonomiskt relativt svaga företag  och begränsat kapital gör att Uppsalaregionen måste attrahera nytt kapital utifrån. Det gäller att göra Uppsala till en tillräckligt intressant region för investerare att satsa pengar och skapa  anläggningar och attraktioner med god lönsamhet.

I Uppsalaregionen finns ett välutvecklat system av aktörer som erbjuder stöd till innovation och företagsutveckling. Besöksnäringens aktörer behöver också knyta kontakter med organisationer inriktade på finansiering och kapitalförsörjning, såsom Connect, Almi och olika nätverk av riskkapitalister.

Pågåede insatser

En tätare dialog har etablerats med Almi när det gäller konkreta insatser riktade till besöksnäringen, bland annat inom affärsutveckling och digitalisering.

2 januari 2017