Om Visit Uppland

Region Uppsala har ansvaret för samordning av länsövergripande frågor som rör turism- och besöksnäring i Uppsala län, vilket bedrivs under namnet Visit Uppland.

Fokus på besöksnäringens utveckling

Visit Uppland ska bidra till att stärka länets attraktivitet och konkurrenskraft, identifiera besökaren, driva på produkt- och affärsutveckling och etablera nätverk samt stärka gemensam marknadskommunikation. Verksamheten drivs av en regional destinationsutvecklare på heltid samt en projektkoordinator på deltid.

Styrdokument

Visit Uppland arbetar efter en länsstrategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län (PDF, 4 MB) (antogs av Regionfullmäktige dec 2013). Där de strategiska inriktningarna är:

Kontakt

Karin Södergren
Regional destinationsutvecklare
Tele: 018-18 21 13
E-post: Karin Södergren

Toni Jonsson
Regional utvecklingsledare
Tele: 018-18 21 22
E-post: Toni Jonsson

Mer om Region Uppsala
www.regionuppsala.se

10 augusti 2015