Aktuella projekt

Hållbar produktutveckling (HPU)

Sju regioner och ett kommunkluster deltar i Tillväxtverkets satsning på besöksnäringen med fokus på natur- och kulturturism. Syftet är att få fram ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder. Uppsala län är en av de regioner som tilldelats 5,9 mkr i stöd under projektperioden 2016-2019. För projektet Augmented Export där Region Uppsala/Visit Uppland står som projektägare och Nätverket för Destinationsutveckling i Uppsala län är medfinansiärer.

Läs mer om HPU på Tillväxtverkets hemsida >>

Augmented Export

Projektet har till syfte att utveckla och lansera upplevelseprodukter som är gångbara på ett urval av internationella marknader. Projektet ska genom 3D-visualisering göra länets utbud tillgängligt, lärande och lustfyllt genom interaktiv digital teknik, samt etablera en modell för hållbar produktutveckling. Det övergripande målet är att utveckla kommersiella erbjudanden, från idé till köpbara produkter och tjänster, inom temat natur och kultur med tydlig fokus på vad som efterfrågas av internationella målgrupper. Projektet utgår från medverkande parter inom Nätverket för Destinationsutveckling i Uppsala län, där alla aktörers samlade nätverk av föreningar, organisationer och företag utgör en bred bas.

Insatser som genomförs inom projektet:

  • Kurbits Export, affärsutveckling för 30 företag inom besöksnäringen (tre grupper med 10 företag i varje, 2017-2018).
  • Rådgivning inom kvalitet- och hållbarhet, certifierad rådgivare inom Swedish Welcome-metodiken (ca 15 företag under 2017).
  • Produktutveckling inom natur och kultur för en internationell marknad, 5-6 processer inom olika temaområden (2017-2019).
  • 3D-visualisering genom Augmented History, fem besöksmål (2017-2019).
  • Värdskap och ambassadörskap, aktiviteter och insatser planeras för 2017-2018.

Kontakta oss

Petra Lindberg
Projektledare
Tel: 073-695 23 58
E-post: Petra Lindberg

Sofia Händel
Projektassistent
E-post: Sofia Händel

Mer om Region Uppsala
www.regionuppsala.se

30 november 2016